sobota, 30 listopada 2013

Postąpienia w aukcji elektronicznej to części pierwotnej oferty

Oferty w toku aukcji elektronicznej (postąpienia) to fragmenty oferty złożonej w terminie składania ofert, którymi wykonawcy konkurują w trakcie aukcji.

Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 września 2013 r. (sygn. akt KIO 2055/13). 

W uzasadnieniu do tego wyroku czytamy - "Oferta pierwotna nie wygasa i jest wiążąca w tej części, która nie jest przedmiotem postąpień. Tym samym nadal jest to oferta, która została przez wykonawcę złożona w dniu składania ofert uzupełniona o nowe elementy zmienione zgodnie z wolą ustawodawcy w toku aukcji elektronicznej".
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz