piątek, 20 grudnia 2013

Yeti w zamówieniach publicznych, czyli poręczenie SKOKu jako wadium i zabezpieczenie

Od razu zaznaczę, że nie chodzi tu o Skodę:) Poręczenia SKOKów weszły do PZP, ale w praktyce są raczej mało widoczne. Przyznam, że ja sobie nie przypominam czegoś takiego. Dla mnie jest więc to Yeti.
 
Jeden z klientów dowiedział się od ubezpieczyciela, że limit gwarancji się już wyczerpał, a otwarcie ofert w poniedziałek. Klient zadzwonił więc do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z pytanie, czy udzielą mu wadium i potem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Człowiek ze SKOK zdębiał i zaproponował kredyt – widać udzieliła się mu atmosfera przedświąteczna :)


Czy SKOKi mogą udzielać poręczeń, o których mowa w art 45.6.2 i  148 .1.2 PZP?
 
Najpierw odpowiem krótko - zależy komu.
 
Teraz rozwinięcie: SKOK nie może udzielić poręczenia członkowi kasy, ponieważ takiej czynności (parabankowej;)) nie przewiduje art 3 ustawy o SKOK. Nie ma natomiast przeszkód, by poręczenia udzielać innym podmiotom.
 
Będzie to zwykła umowa z Kodeksu cywilnego. PZP wymaga, by zobowiązanie poręczyciela było zawsze zobowiązaniem pieniężnym – innymi słowy SKOK będzie zobowiązany do zapłacenia określonej sumy: w grę nie wejdą więc inne zobowiązania. Przy poręczeniach bankowych to się rozumie samo przez się (vide art art 84 Prawa bankowego).
Dodam, że umowa pomiędzy SKOKiem a zamawiającym. Na szczęście dla wykonawców poręczenie wymaga podpisu poręczyciela. Wierzyciel może je przyjąć w sposób dorozumiany. Czyli, jeżeli nie wykluczy z postępowania, zawrze umowę, wystąpi z roszczeniem można przyjąć, że umowa poręczenia została zawarta.
 
Dostrzegam tu jednak pewne zagrożenie. Co jeżeli zamawiającemu nie spodoba się treść poręczenia i oświadczy on, że nie uważa umowy za zawartą? No cóż… do tanga trzeba dwojga, jak śpiewał artysta. Do zwarcia umowy poręczenia nie dojdzie. Pół biedy, jeżeli będzie to dotyczyło wadium (czasem zdarza się wykluczyć wykonawcę ze względu na treść wadium – zła kwota, zły termin, złe warunki wypłaty).
 
Gorzej, jeżeli zamawiający nie przyjmie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, np. SKOK wprowadzi subsydiarną odpowiedzialność poręczyciela, a gmina będzie się upierała przy odpowiedzialności solidarnej. Co wtedy? Proste: gmina przeżyje bez SKOKu, SKOK – bez gminy, a wykonawca – bez zamówienia i bez… wadium (vide art 46.5.2 PZP).
 
Jeżeli kiedyś miałeś do czynienia z poręczeniem SKOKu – daj znać, chętnie zobaczę Yeti.
 
 
 
* * *
Autor: Maciej Lubiszewski, tekst pierwotnie opublikowany na stronie autora.
 
 
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz