piątek, 21 lutego 2014

20.02.2014 r. jako istotna data z życiorysu rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.


Przypominam, że nadeszła chwila o której mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów i wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, nie może już przedkładać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).Tym samym zakończyło 12 miesięczne życie po życiu, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zamawiający raczą zmodyfikować SIWZ, jeżeli takie treści z rozporządzenia przejęli do specyfikacji, a wykonawcom nie pozostaje nic innego jak się dostosować.

* * *
Autor: Robert Jaroszewski, tekst pierwotnie opublikowany na stronie autora. 

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz