niedziela, 2 lutego 2014

Nowelizacja Pzp podwyższająca próg bagatelności do 30 tys. euro została przekazana do drugiego czytania w Sejmie


W dniu 21 stycznia 2014 r. Komisja Gospodarki przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 2061). Projekt nowelizacji zakłada m.in. podwyższenie progu bagatelności do 30.000,00 euro. W ostatnim okresie pomysły dotyczące wysokości progu uprawniającego do niestosowania ustawy wahały się w przedziale od 30.000,00 euro do 50.000,00 euro. Jak widać na tym etapie procesu legislacyjnego zaakceptowano rozwiązanie zgodne z pierwotnymi propozycjami Rady Ministrów. Projekt zakłada rozszerzenie zakresu sytuacji, w których ustawa nie znajdzie zastosowania. Nowe wyłączenia stosowania ustawy dotyczyłyby dostaw i usług z których najczęściej korzystają zamawiający z sektora szkolnictwa, a także instytucje kultury. Nowe wyłączenia mogłyby znaleźć zastosowanie tylko i wyłącznie przy wydatkowaniu środków nie przekraczających progów o jakich stanowią przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Według nowego art. 4 pkt 8a Pzp ustawa nie znajdowałaby zastosowania przy zakupie usług lub dostaw służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wyłączenie zawarte w projektowanym art. 4 ust. 8b Pzp uprawnia do niestosowania przepisów ustawy przy nabywaniu dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. 

Projekt zakłada też możliwość ograniczenia zasady jawności postępowania poprzez nie ujawnianie danych osobowych, czy też wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Zgodnie z projektowanym art. 8 ust. 4 Pzp, w sytuacji gdy jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać danych osobowych, ale tylko w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp, a także wysokości wynagrodzenia, ale tylko w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp. Powyższe ograniczenie będzie mogło dotyczyć wyłącznie ściśle określonych rodzajów zamówień tj. dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych. Dodatkowymi warunkami ograniczenia jawności informacji jest realizowanie zakupów o jakich mowa w poprzednim zdaniu w innym celu niż wyposażanie zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a także zastrzeżenie przedmiotowych informacji jako niejawnych przez wykonawcę na etapie poprzedzającym zawarcie umowy.

O pozostałych propozycjach mających ułatwić funkcjonowanie części zamawiającym można przeczytać w druku sejmowym nr 2061 dostępnym na stronie Sejmu RzeczpospolitejPolskiej. 
* * * 
Autor: Bartłomiej Kardas

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

2 komentarze:

  1. Bardzo podoba mi się Twój blog, który prowadzisz;). Ja z kolei zajmuję się prowadzeniem bloga-agregatora, który promuje najlepsze moim zdaniem blogi prawne. Będę wdzięczny, jeśli zechcesz zagościć na mojej liście, pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  2. A jednak. Choćby nie wiem co projekt rządowy musi zaistnieć. No nic. Osobiście uważam za niepotrzebne (szkodliwe) podnoszenie progu istotności.

    OdpowiedzUsuń