niedziela, 23 marca 2014

Definicja umowy o podwykonawstwo

Ustawodawca wprowadził do art. 2 pkt. 9B definicję umowy o podwykonawstwo. Zgodnie z nią „należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”.

Należy tutaj zaznaczyć, iż forma pisemna umowy o podwykonawstwo jest ważna, nawet gdy przyjmuję formę nie pisemną. Bowiem taki zapis w ustawie prawo zamówień publicznych wcale nie skutkuje, że w przypadku braku pisemności umowa jest nieważna. Dokonując określonej czynności prawnej warto najpierw ustalić, czy ustawa przewiduje dla niej obowiązek sporządzenia w określonej formie. Nieważność czynności prawnej tylko z powodu niezachowania wymaganej formy pisemnej należy do rzadkich sytuacji. Taki skutek będą miały uchybienia formy dotyczące umowy leasingu, czy też pełnomocnictwa ogólnego. Zgodnie z art. 73 Kodeksu cywilnego jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, to niezachowanie jej powoduje nieważność czynności tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje taki rygor.

Na stronie GUSu widnieje bowiem taka definicja subcontractora (=podwykonawcy), bowiem jest to „osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która za zgodą i wiedzą inwestora realizuje określone rodzaje i ilości robót na podstawie umowy z generalnym wykonawcą; głownie podmiot prowadzący działalność budowlaną. Generalny wykonawca jest obowiązany przekazać inwestorowi kopie umów z podwykonawcami.”

Ponadto zanim wprowadzono definicję podwykonawstwa Izba uważała, że „pośrednio definicję taką można wyprowadzić zresztą z art. 36 ust. 4 i 5 Pzp. Z przepisów tych wynika bowiem, ze za podwykonawstwo należy uznać wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia przez podmiot inny, niż wykonawca (KIO 1403/13, Wyrok KIO,2013-06-27).” Tak więc podwykonawca jest podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia. „Decyduje o nim min. charakter i zakres czynności oraz sposób ich powierzenia i wykonywania, nie zaś status prawny podmiotu, któremu je powierzono (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1117/10, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05 października 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 2043/10)”.

Reasumując, to, że w ustawie Prawo zamówień publicznych znalazła się definicja podwykonawstwa jest słuszną decyzją. Bowiem jej brak budził wiele kontrowersji. 

* * *
Autor: Justyna Starek


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

5 komentarzy:

 1. Ciekawy artykuł, tylko jak dla mnie nadal w ustawie nie ma definicji podwykonawcy. Jest zatem definicja umowy o podwykonawstwo a to przecież nie jest to samo.

  OdpowiedzUsuń
 2. A co w przypadku umów ustnych ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pzp wprowadza wymóg zachowania formy pisemnej. Umowy zawarte w formie ustnej nie korzystają z ochrony wynikającej ze znowelizowanych przepisów

   Usuń
 3. Niestety nie ma definicji samego podwykonawstwa..a umowa o podwykonawstwo jest niepelna. Bynajmniej jak dla mnie i stawia kilka pytan jak np ta "niewaznosc". Niestety jeszcze nie mamy wyrokow kio wiec ustnosc jest wazna.
  JS

  OdpowiedzUsuń
 4. bardzo słabe zdiagnozowanie istotnych zagadnień. Dodatkowo, drugi akapit nie do końca pasuje z pierwszą częścią.

  OdpowiedzUsuń