środa, 30 kwietnia 2014

Ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach

W dniu 28 kwietnia 2014 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 545) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie oznaczonej sygn. akt SK 12/13. 

W przedmiotowym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90,poz. 594, Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163,poz. 981 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 1101, z 2013 r. poz. 429 oraz z 2014 r. poz. 24 i 40) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych utracił moc obowiązującą.
 
Aktualnie, w świetle ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, obowiązująca opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi opłatę stałą, której wartość wynosi odpowiednio:
 
  • 37 500 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),
  • 75 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),
  • 50 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),
  • 100 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

1 komentarz:

  1. To teraz sądy okręgowe będą miały pełne ręce roboty...

    OdpowiedzUsuń