wtorek, 10 czerwca 2014

Konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”

Konferencja organizowana jest w ramach projektu informatycznego „Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – e-Katalogi” realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji.

W ramach ww. projektu zostanie wytworzone nowe narzędzie - elektroniczna platforma udostępniana w sieci Internet, świadcząca usługę elektroniczną, która umożliwi wykonawcom oferowanie swoich produktów dla klientów administracji publicznej, zaś zamawiającym - dokonywanie zakupów poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych spośród oferowanych przez wykonawców produktów.
eKatalogi to szansa dla MSP!
 
Nowe korzyści:
 • łatwe, konkurencyjne zamówienia poniżej progu ustawowego
 • nowi wiarygodni klienci
 • łatwy dostęp do rynku zamówień publicznych
 • prosta komunikacja Wykonawca – Zamawiający
 • składanie dokumentów w formie elektronicznej
 • brak kosztów udziału w zamówieniu publicznym
 • bezpłatna baza klientów administracji publicznej
Jasne zasady:
 • równy dostępu do zamówienia
 • równe traktowania wykonawców
 • uczciwa konkurencja pomiędzy wykonawcami
 • jawność udzielenia zamówienia
ZAPRASZAMY  PRZEDSIĘBIORCÓW. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2014 r. o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w sali Paryż, Warszawa, Al. Księcia J. Poniatowskiego 1.
 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Swój udział można zgłaszać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia (link poniżej).
 
O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Osoby przyjęte do udziału w konferencji otrzymają potwierdzenie udziału.
 
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz