poniedziałek, 4 sierpnia 2014

VI Konferencja Zamówień Publicznych

VI Konferencja Zamówień Publicznych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach.


Konferencja jest znakomitą płaszczyzną do dyskusji nt. newralgicznych obszarów prawa zamówień publicznych i wymiany doświadczeń pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami a prawnikami cenionych kancelarii prawnych. Cykliczność konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się ważnym wydarzeniem w kalendarzu każdego specjalisty zamówień publicznych. Stawiamy na wymianę doświadczeń, dlatego zapewniamy możliwość zadawania pytań ekspertom i udział w panelach dyskusyjnych.
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, którym bliska jest tematyka zamówień publicznych i pragną owocnie spędzić czas w gronie osób, które na co dzień zajmują się organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
pracowników działów zamówień publicznych: administracji rządowej i samorządowej;
- prawników specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych;
- właścicieli firm pełniących rolę Wykonawcy zamówienia;
wszystkich Zamawiających i Wykonawców zainteresowanych omawianą tematyką. 

Szczegółowe informacje dostępna na: www.LEX.pl/zamowieniapubliczne


Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych: 
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Segment Prawo i Administracja 
Wolters Kluwer S. A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
fax (022) 535 81 34
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz