poniedziałek, 6 października 2014

„Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne” - szkolenie

Urząd Zamówień Publicznych organizuje szkolenie Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne”.


Celem szkolenia jest upowszechnienie wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów społecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym wskazaniem na tzw. klauzule społeczne przewidziane w przepisie artykułu 22 ustęp 2 oraz przepisie artykułu 29 ustęp 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zaprezentowanie unijnych oraz polskich regulacji prawnych dedykowanych temu zagadnieniu wraz ze wskazaniem na zmiany wprowadzone w bieżącym roku oraz przedstawienie przykładowych zapisów w dokumentacji zamówienia, jak też praktycznych przykładów z poziomu instytucji zamawiających, które z powodzeniem zastosowały przedmiotowe rozwiązania.

Szkolenie odbędzie się 24 października 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.

Szkolenie jest adresowane do zainteresowanych przedstawicieli organów administracji publicznejodpowiedzialnych za zamówienia publiczne w macierzystych jednostkach.
Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz