sobota, 4 października 2014

Kontrola udzielania zamówień publicznych- konferencja

30 września 2014 roku w Warszawie Urząd Zamówień Publicznych zorganizował konferencję pt. „Kontrola udzielania zamówień publicznych” skierowaną do przedstawicieli instytucji kontrolnych, zajmujących się badaniem poprawności udzielania zamówień publicznych. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób.


Konferencję otworzył Pan Dariusz Piasta, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, który wskazał na istotne cele kontroli w systemie zamówień publicznych oraz zaprezentował dane dotyczące kontroli Prezesa Urzędu.

Pan Krzysztof Kwiatkowski (prezentacja), Prezes Najwyższej Izby Kontroli przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia związane z przebiegiem i wynikami kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Izbę.

W dalszej części obrad doświadczeniami wynikającymi z procesu badania poprawności udzielania zamówień publicznych, w tym projektów współfinansowanych ze środków unijnych, omówili Pan Marek Michalski (prezentacja) - Dyrektor Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Pan Paweł Szaciłło (prezentacja) - Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Pan Artur Radziwiłł - Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Pan Mateusz Winiarz (prezentacja) - Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Pani Katarzyna Tyc – Okońska - Dyrektor Departamentu Systemu Zarządzania i Kontroli Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pan Jacek Łepecki (prezentacja) - Naczelnik Wydziału w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Pani Emilia Garbala (prezentacja) - Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE Urzędu Zamówień Publicznych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz