czwartek, 11 grudnia 2014

e-GPA Portal

Na portalu internetowym Światowej Organizacji Handlu udostępniony zostało Zintegrowany Zasób Informacji o Dostępie do Rynku Zamówień Publicznych (e-GPA Portal).

Jest to narzędzie elektroniczne zapewniające dostęp do informacji o zamówieniach objętych zrewidowanym Porozumieniem ws. Zamówień Rządowych (GPA), łącznie z wiążącymi się z nimi informacjami, które strony GPA są zobowiązane dostarczyć.

Zawartość portalu oraz jego dodatkowe funkcje będą stopniowo uzupełniane.

Narzędzie dostępne jest pod następującym linkiem: https://e-gpa.wto.org/en/Help/QuickAccess.

Portal e-GPA powinien być pomocny zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców ubiegających się o zamówienie w państwach członkowskich GPA. Zachęcamy do korzystania z portalu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz