piątek, 23 stycznia 2015

Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu.


Po nieco ponad dwóch miesiącach (do końca roku 2014) od wejścia w życie znowelizowanych przepisów w tym zakresie, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 31%. Natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE – z 85% do poziomu 33%.

Rok 2014
Ogłoszenia w BZP
Ogłoszenia z Dz.U. UE
Przed nowelizacją
Po nowelizacji
Przed nowelizacją
Po nowelizacji
Cena jako jedyne kryterium
93%
31%
85%
33%
Cena i inne kryteria
7%
69%
15%
67%

Jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a więc dotyczących postępowań o wartościach poniżej progów UE, po dacie wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących kryteriów oceny ofert (19.10.2014 r.), zamawiający najczęściej stosowali, oprócz kryterium ceny, takie kryteria, jak: termin realizacji zamówienia, okres i warunki gwarancji czy jakość.

Najczęściej stosowane kryteria pozacenowe
Odsetek postępowań
Średnia waga
termin realizacji / czas dostawy
29%
11%
gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)
25%
10%
płatności (warunki, terminy itp.)
10%
7%
jakość / funkcjonalność / parametry techniczne (itp.)
8%
18%
wiedza / doświadczenie
7%
18%
czas reakcji
3%
9%
81%
-

W postępowaniach, w których ocenie podlegała nie tylko cena, w ponad 92% ogłoszeń zamawiający zastosowali 2 kryteria oceny ofert; średnio zaś stosowali 2,11 kryterium.

Liczba kryteriów w postępowaniu
Odsetek
2
92,06%
3
6,19%
4
1,18%
5
0,43%
6
0,07%
7
0,03%
8
0,01%
9
0,01%
10
0,00%
11
0,00%
12
0,01%
100,00%1 komentarz:

  1. Odsetek "warunków płatności" jest niepokojąco wysoki - ze swej natury kryteria oceny ofert powinny odnosić się do przedmiotu zamówienia, a nie do kwestii płatności za to zamówienie. Choć niezaprzeczalnie jest to kryterium wygodne.

    OdpowiedzUsuń