poniedziałek, 11 maja 2015

Quasi protest – bezkosztowy środek walki o zamówienie publiczne

Możliwość zakwestionowania czynności zamawiającego lub zaniechania jej dokonania to ważne uprawnienie wykonawcy w walce o uzyskanie zamówienia publicznego. Wykonawca nie zgadzający się z czynnościami zamawiającego w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych może wnieść odwołanie do KIO. W przypadku jego oddalenia może walczyć dalej, wnosząc skargę do sądu okręgowego.

Sytuacja wykonawcy komplikuje się w przypadku postępowań o wartości poniżej progów unijnych. Odwołanie w postępowaniach podprogowych można bowiem złożyć wyłącznie w 4 przypadkach (wybór jednego z 3 trybów postępowania, opis sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania wykonawcy oraz odrzucenie oferty wykonawcy). Wśród istotnych dla wykonawców czynności, na które nie można wnieść odwołania są np. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, udzielenie wyjaśnień do SIWZ, wybór oferty najkorzystniejszej czy też unieważnienie postępowania.
Wielu wykonawców uważa, że skoro nie mogą wnieść odwołania do KIO to oznacza, że nie mają żadnych innych środków do obrony swoich racji. Wykonawca w przetargach podprogowych nie pozostaje jednak zupełnie bezbronny. 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 PZP wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami PZP czynności lub zaniechaniu dokonania takiej czynności wnosząc tzw. quasi – protest. Wykonawca quasi – protestem może np. podważyć wybór oferty konkurenta, która jest niezgodna z SIWZ lub zakwestionować zaniechanie wykluczenia rywala z uwagi na nieodpowiednie referencje. 

Quasi – protestem nie można zakwestionować jednej z 4 czynności, na które PZP przyznaje możliwość wniesienia odwołania np. wykluczenie wykonawcy. Często to właśnie wykonawcy „przypominają” zamawiającym o istnieniu quasi – protestu, którzy byli przyzwyczajeni do wnoszonych przed 2010 r. protestów. Co istotne wniesienie quasi – protestu jest bezkosztowe i nie wiąże się z ponoszeniem kosztów wpisu jak w przypadku odwołania wnoszonego do KIO.

Czytaj więcej: http://www.prawo.egospodarka.pl/ 

2 komentarze:

 1. Wykonawca nie zgadzający się z czynnościami zamawiającego w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych może wnieść odwołanie do KIO. Jakie to czynności?

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam.
  W postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych, odwołanie do KIO przysługuje wyłącznie wobec niektórych czynności, takich jak m.in. wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenie oferty odwołującego.

  W postępowaniach powyżej progów unijnych odwołanie przysługuje
  od każdej czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami PZP,
  jak również zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
  na podstawie przepisów PZP

  OdpowiedzUsuń