wtorek, 12 maja 2015

Prawie 596 tys. złotych z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę medialną związaną z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi

Przedmiotem przetargu było opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjnej wyborów powszechnych w 2015 r. tj. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ich realizacja, organizacja i prowadzenie.

Do przetargu stanęły trzy firmy: Marketing&Communications Consultants, Profile Sp. z o.o. oraz Golden Frame Media. Najwyżej oceniono ofertę Profile (97,06 pkt), z ceną 595320,00 PLN. Pozostałe firmy zdobyły: 96,78 pkt (Marketing&Communications Consultants) i 95,57 pkt (GFM). Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 566130,08 PLN.
Przetarg dotyczył min:
- zasad dostarczania opinii publicznej ogólnej wiedzy na temat procesów wyborczych, w tym nt. przebiegu przygotowań do wyborów i przebiegu samych wyborów,
- kompleksową obsługę dziennikarzy (w siedzibie, jak i poza siedzibą Zamawiającego) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r., obejmująca w szczególności: 
- opracowywanie projektów komunikatów prasowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- przygotowywanie projektów innych materiałów prasowych na konferencjach prasowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- opracowanie projektu kampanii informacyjnej wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. i realizacja projektu w mediach radiowych i telewizyjnych, obejmującej informacje, wyjaśnienia i komunikaty związane z zarządzonymi wyborami, zasadami ich przeprowadzania, terminami wynikającymi z kalendarza wyborczego oraz obowiązującymi w wyborach przepisami prawnymi,
- koncepcji scenografii Studia Wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej w wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. i realizacja tej koncepcji,
- organizacji i obsługi Studia Wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej w wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. w zakresie wystąpień PKW w Studiu Wyborczym,
- opracowanie projektów informacji nt. przebiegu przygotowań do wyborów i przebiegu samych wyborów w dniu głosowania, przed pierwszym i między kolejnymi wystąpieniami PKW w Studiu Wyborczym i realizacja projektu.
Kryteria oceny ofert zastosowane w przetargu:
1 - Cena - 30
2 - Koncepcja kampanii informacyjnej - 30
3 - Koncepcja scenograficzna Studia Wyborczego PKW - 15
4 - Koncepcja infografiki wykorzystywanej podczas Studia Wyborczego PKW i kampanii informacyjnej - 15
5 - Koncepcja realizacji kompleksowej obsługi dziennikarzy - 10

Jak liczone były punkty za poszczególne elementy kryteriów, opis przedmiotu zamówienia, warunki stawiane oferentom i więcej szczegółów ściśle opisane jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument dostępny jest w bazie Grupa Biznes Polska pod numerem ogłoszenia: 10292906. 
źródło: BZP; Nr dokumentu 21141 – 2015
Autor: Grupa Biznes Polska

2 komentarze:

  1. Prawie 600 tys wydane na przekonanie społeczeństwa by utrzymywało z własnych podatków Prezydenta. To jednak mała kwota przy 40 mln, które partie wydały w poprzednich wyborach. 40 mln zł przeznaczone na pr, propagandę i manipulację kiedy za tę kwotę z łódzkiego budżetu obywatelskiego wydano na poprawę infrastruktury sportowej w 15 szkołach, bezpłatny internet w środkach komunikacji miejskiej, leczenia niedźwiedzi w ZOO, zakup sprzętu medycznego dla przychodni, remonty placów zabaw, chodników i ulic. 40 mln to również kwota zadłużenia ponad 20 tysięcznej gminy Dopiewo, 40 mnl to też kwota zebrana przez WOŚP z przeznaczeniem w dużej mierze na sprzęt medyczny. Polska to jednak bardzo bogaty kraj.

    OdpowiedzUsuń
  2. http://polska.newsweek.pl/wybory-prezydenckie-2015-wyniki-wyborow-relacja-na-zywo-,artykuly,362918,1,1,4.html no to studio, jego aranżację wydano prawie 90 tys.

    OdpowiedzUsuń