czwartek, 25 czerwca 2015

Posłowie za ułatwieniami w waloryzacji umów o zamówienie publiczne


Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji m.in. prawa zamówień publicznych, który umożliwia stronom zamówienia publicznego negocjowanie waloryzacji płac w chwili ogłoszenia, a nie wejścia w życie przepisów mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń.
 
Podczas wtorkowej debaty w Sejmie takie rozwiązanie poparły kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także koło poselskie Twojego Ruchu. Reprezentant Zjednoczonej Prawicy złożył swoje oświadczenie na piśmie. Projekt nowelizacji ustaw: o zamówieniach publicznych, o ubezpieczeniach społecznych oraz kilku innych, autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej, prawdopodobnie w czwartek trafi pod głosowanie.
Możliwość waloryzowania umów o zamówienia publiczne zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy, w przypadku zmiany wysokości danin publicznych, np. zmiany wysokości podatku od towarów i usług, minimalnego wynagrodzenia czy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wprowadziła nowelizacja prawa zamówień publicznych  z października ub. roku. Jak we wtorek wyjaśniała poseł sprawozdawca projektu, Maria Małgorzata Janyska z PO, w międzyczasie została znowelizowana również ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która zakłada oskładkowanie umów zleceń, co otworzyło możliwość waloryzacji umów.

"Otworzyło to możliwość waloryzacji umów, co jest szczególnie ważne dla stron umów już zawartych. Negocjacje zmian w płacach dla wykonawców mogą zostać podjęte niezwłocznie, natomiast ich skutki mogą wejść w życie dopiero wraz z przepisami zmieniającymi wysokość daniny" - mówiła Janyska.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/

1 komentarz:

  1. nie narobi to bałaganu w całej procedurze? Począwszy od planowanych wydatków na inwestycję (zapis środków w budżecie, planach finansowych). Być może będzie konieczność zwiększania puli. Jeśli zaś zamawiający nie zabezpieczy środków wykonawca może zerwać umowę, wówczas cała procedura zamówienia zaczyna się od nowa. Fakt, że wysokość tych danin nie powinna zablokować postępowań, ale wątpliwości mogą być.

    OdpowiedzUsuń