poniedziałek, 1 czerwca 2015

Ważna informacja! Nowy obowiązek dla wykonawców od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. wykonawca, składając ofertę powinien poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT. W przypadku już zawartych umów zamawiający będzie mógł żądać od wykonawców informacji o odwrotnym obciążeniu i będzie mógł obniżać kwoty wynagrodzenia o VAT.

Od 1 lipca 2015 r. wprowadzono nowy obowiązek dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne (tzw. wykonawców) – art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: uPZP). Zmianę wprowadzono ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługi oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa nowelizująca). Składając ofertę, przedsiębiorcy powinni informować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego.
W informacji powinni wskazać:
   ● nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz
   ● wartość tego towaru lub usługi bez kwoty VAT
Informacje przekazywane zamawiającym mają pozwolić im na ocenę danej oferty z uwzględnieniem tego, kto rozlicza VAT.
Obowiązujące od 1 lipca 2015 r. zmiany w Prawie zamówień publicznych są wynikiem wprowadzenia w ustawie o VAT zmian dotyczących tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia. Przypomnijmy, że mechanizm ten przenosi obowiązek rozliczenia VAT ze sprzedającego na nabywcę (jeżeli nabywcą jest podatnik VAT czynny). Powoduje to, że zamawiający jako nabywca objęty odwrotnym obciążeniem odprowadza VAT. Kwota VAT powinna więc być uwzględniona przy ocenie takiej oferty.

Źródło: Portal INFOR

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz