środa, 8 lipca 2015

Przyczyny odrzucenia oferty tylko z ogłoszenia

TEZA: Również przy zamówieniach publicznych na mniejszą skalę instytucja zamawiająca nie może odrzucić oferty z przyczyn, które nie wynikają z ogłoszenia o przetargu. W tych bowiem przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy stosownej dyrektywy, należy się odwołać do traktatu o UE.

Sprawa C 278/14 SC Enterprise Focused Solutions SRL przeciw Spitalul Judeean de Urgenă w Alba Iulia, WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ z 16 kwietnia 2015 r.
STAN FAKTYCZNY
Trybunał rozpatrywał pytanie związane ze sporem między SC Enterprise Focused Solutions SRL a okręgowym szpitalem w Alba Iulia, który odrzucił ofertę firmy w ramach zamówienia publicznego.
Szpital w 2013 r. ogłosił w internecie przetarg w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę systemów informatycznych i sprzętu komputerowego. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła równowartość 58 600 euro. {..}

Źródło informacji: Gazeta Prawna, Elżbieta Dominik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz