czwartek, 1 października 2015

Kto może skarżyć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia może skarżyć każdy potencjalny wykonawca.
Wiele podmiotów ma prawo korzystać z odwołań od treści SIWZ. Uprawnienie to przysługuje każdemu wykonawcy, który może się ubiegać o udzielenie zamówienia.


Na tym etapie wystarczy wykazać jedynie hipotetyczną szkodę polegającą na niewłaściwym sformułowaniu treści SIWZ, które może utrudniać wykonawcy dostęp do zamówienia. Tym samym wystarczająca jest do uznania interesu danego wykonawcy jedynie deklaracja, że jest on zainteresowany uzyskaniem tego zamówienia. Co więcej, nie ma obowiązku udowodnienia tego faktu.

sygnatura akt: KIO 1519/15

1 komentarz:

  1. Proszę o informację jeśli w specyfikacji jest taki zapis: "specyfkacja zgodnie z dokumentacją projektową", w której określono konkretny model oraz nazwę producenta przedmiotu zamówienia. Sama specyfikacja pod każdym względem skonstruowana jest prawidłowo ( metoda kopiuj-wklej). Czy opis przedmiotu zamówienia, specyfikację techniczną można skarżyć?

    OdpowiedzUsuń