poniedziałek, 30 listopada 2015

KIO oddaliła odwołania do oferty Sygnity w przetargu na Hurtownię Danych ZUS

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oddaliła wszystkie odwołania złożone do oferty Sygnity w przetargu na Hurtownię Danych ZUS, co oznacza wygraną Sygnity. Wartość kontraktu ZUS to 53 mln zł brutto podała spółka.

Współpraca w zakresie zarówno wdrożenia, jak i seriwsu zaplanowana jest na 4 lata. Sygnity złożyło ofertę w konsorcjum z Indra Sistemas i Ericpol.

"Po krótkiej przerwie wracamy do ZUS, to kolejna w ostatnim czasie wygrana w kluczowym na rynku przetargu, przed nami podpisanie umowy. To był i jest dla nas kluczowy klient. Wygranie tego przetargu jest ważne nie tylko z uwagi na ogólnopolski charakter i złożoność bazy danych aktuarialnych, ale także ze względu na rolę społeczną ZUS, która wpisana jest w jego działalność operacyjną. Po e-Podatkach to jeden z bardziej istotnych projektów realizowanych przez administrację centralną. Projekt, którego efekty będą miały znaczenie dla każdego obywatela" - powiedział wiceprezes ds. komercyjnych Sygnity odpowiedzialny za sprzedaż Bogdan Zborowski, cytowany w komunikacie.

Hurtownia Danych ZUS to niezwykle istotny element IT - kluczowy w strategii rozwoju urzędu. Jest to system klasy MIS (Management Information System), zbierający dane ze wszystkich wydziałów, dostarczający analizy i raporty zarządcze. Cele projektu określone przez ZUS to m.in.: udostępnienie użytkownikom końcowym narzędzi pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz i opracowywanie raportów; dostarczenie informacji dla systemów dziedzinowych i transakcyjnych (np. system aktuarialny); uniezależnienie ZUS od dostawców platform analitycznych, pozyskanie kompetencji, stworzenie procesów organizacyjnych i struktur pozwalających ZUS na samodzielny rozwój i eksploatację rozwiązania hurtowni danych; ujednolicenie platform informacyjnych oraz optymalizacja wykorzystania zasobów IT ZUS. Istotnym jest również fakt zapewnienie spójności informacji wykorzystywanej w organizacji oraz umożliwienie jej dostarczania szybko i efektywnie pod względem finansowym, podano w materiale.

Przetarg na zbudowanie i wdrożenie Hurtowni Danych dla ZUS został ogłoszony w 2013 roku. Były trzy główne kryteria wyboru najlepszej oferty: cena, która stanowiła 30%, koncepcja - 20% i jakość - 50%. Projekt Sygnity został oceniony najwyżej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,9 mln zł.

źródło: http://www.money.pl/

2 komentarze: