wtorek, 16 lutego 2016

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach do 1 marca 2016 r.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2015 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2016 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
Inne formy przekazywania sprawozdań nie są akceptowane.
W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy o kontakt z informacją prawną Urzędu:
  • tel. (22) 458 77 22 w dni powszednie, w godzinach 9:00 – 14:00
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt:

Ważna informacja:
W związku z nowelizacją w roku 2014 art. 4 ustawy Pzp, uprzejmie informujemy, że:
  1. W informacji dotyczącej łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Tabela II pkt 1 sprawozdania) uwzględnia się:
    1. w przypadku postępowań wszczętych przed 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 14.000 euro,
    2. w przypadku postępowań wszczętych od 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro.
  2. Nie są objęte obowiązkiem sprawozdawczym zamówienia, które zamawiający udzielił na podstawie wyłączeń z art. 4 pkt 8a, z art. 4 pkt 8b i z art. 4 pkt 8c ustawy Pzp.                                                                                                                                                                                                                                  źródło: https://www.uzp.gov.pl/  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz