wtorek, 2 lutego 2016

Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Niniejszy dokument został sporządzony przez służby Komisji Europejskiej w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

"Udzielanie zamówień jest bardzo ważnym aspektem inwestycji publicznych: stymuluje rozwój gospodarczy w Europie i jest istotnym czynnikiem pobudzającym jednolity rynek. Zamówienia publiczne mają znaczenie – stanowią około 19% unijnego PKB. Są też częścią naszego codziennego życia. Administracja publiczna nabywa towary i usługi na potrzeby obywateli. I musi to robić w możliwie najskuteczniejszy sposób. Zamówienia publiczne dają również nowe możliwości przedsiębiorstwom, napędzając w ten sposób inwestycje
sektora prywatnego oraz wspomagając wzrost gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy. Odgrywają również ważną rolę przy przekazywaniu środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych...
...Niniejsza publikacja stanowi część działań priorytetowych Komisji, mających na celu pomoc państwom członkowskim w zwiększeniu ich zdolności administracyjnych w zakresie inwestowania unijnych funduszy i zarządzania nimi."

Poradnik znajduje się na stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod linkiem:  poradnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz