czwartek, 24 marca 2016

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy pzp - tryby udzielania zamówień publicznych cz.I - przetarg nieograniczony i ograniczony

Najistotniejszą zmianą dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych jest wprowadzenie dodatkowego trybu tj. ustanowienia partnerstwa innowacyjnego. Nadal jednak podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych, na gruncie nowych dyrektyw, są przetarg nieograniczony i ograniczony.


Przetarg nieograniczony
Najważniejszą zmianą w zakresie przetargu nieograniczonego jest, oprócz zmian dotyczących elektronizacji procedury, zmiana terminów w postępowaniu. 
Minimalny termin składania ofert w przetargu nieograniczonym zgodnie z dyrektywami będzie wynosił 35 dni i będzie liczony od dnia przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu.
Do tej pory termin składania ofert wynosi co najmniej 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Termin podstawowy (35 dni) będzie mógł zostać skrócony o 5 dni w przypadkach wskazanych w art. 10d lub w przypadku składania ofert z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
Dodatkowo skrócenie terminu będzie możliwe min. w przypadku zaistnienia stanu pilnej konieczności. Musi on być należycie uzasadniony przez zamawiającego - możliwe będzie skrócenie terminu i wyznaczenie terminu nie krótszego 15 dni. Przypomnijmy, że w przetargu nieograniczonym nie było możliwości stosowania procedury przyspieszonej. Została ona przewidziana m.in. na potrzeby sytuacji wynikających ze zwykłych błędów ludzkich, jak np. dostawa określonego sprzętu czy leków do szpitala w którym zamawiający nie dopilnował, aby opublikować ogłoszenie o zamówieniu w terminie umożliwiającym uwzględnienie minimalnych terminów składania ofert.
 
Przetarg ograniczony
Podobnie jak w przypadku przetargu nieograniczonego zmianie uległy minimalne terminy w postępowaniu. Minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie wynosić 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Termin ten, jeżeli zajdzie pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych przypadkach skrócić do 15 dni. Projekt ustawy zakłada, że termin składania ofert nie będzie mógł być krótszy niż 30 dni. Podobnie jak w przetargu nieograniczonym będzie on mógł być skrócony o 5 dni w przypadku składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w sposób
określony w art. 10 d i będzie on liczony od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert. Termin ten będzie mógł również zostać skrócony do 15 dni w przypadku stanu pilnej
konieczności.

W kolejnych artykułach przedstawimy zmiany procedur udzielania zamówień publicznych na podstawie innych trybów.

Autor: Izabela Domitrz, Grupa Biznes Polska https://www.biznes-polska.pl/
źródło: Ministerstwo Rozwoju


2 komentarze:

  1. Wszystkie przepisy tak szybko się zmieniają... trudno nadążyć za wszystkim.

    OdpowiedzUsuń
  2. wlasnie szukalem informacji na ten temat takze wielkie dzieki za wpis :)

    OdpowiedzUsuń