czwartek, 23 czerwca 2016

Sejm przyjął poprawkę Senatu dotyczącą przepisów regulujących tzw. in-house


Większość poprawek zgłoszonych przez Senat  miały charakter redakcyjny bądź legislacyjny, zatem nie budziły one większych kontrowersji, z wyjątkiem jednej, czyli poprawki 109., dotyczącej przepisów regulujących tzw. in-house. Poprawka nr 109, która była przedmiotem największej dyskusji, dotyczy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy. Sprzeciw wobec tej poprawki pojawił się ze strony licznych podmiotów. Nie brakowało jednak również głosów ją popierających. Ostatecznie poprawka ta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję, która wnosiła o jej przyjęcie i w dniu 22-go czerwca została przyjęta przez Sejm.
 
Senat zgłosił do art. 7 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W poprawce 109. do art. 6c Senat proponował dodać ust. 2a. w brzmieniu: 


„2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. …) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów.”W tym temacie głosy reprezentujące stronę samorządową zasadniczo różnią się od głosów reprezentantów przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami. Niektórzy posłowie przypominali że tego typu rozwiązania, są rozwiązaniami  korupcjogennymi. Na to zwracało uwagę również Biuro Analiz Sejmowych, której  analiza była jednoznacznie negatywna, jeżeli chodzi o rozwiązanie dotyczące in-house. Reprezentanci klubu PO twierdzili, że Poprawka 109 w ich ocenie nie daje żadnych dodatkowych wartości dla przedsiębiorców. Uważają, że nie przynosi ona żadnego rozwiązania ani stronie publicznej ani stronie prywatnej. 


Klub Poselski Kukiz’15 podkreślał,  że również Rada Dialogu Społecznego wyraziła negatywne stanowisko, zgłaszając przy tym  gotowość do pracy nad tą ustawą w taki sposób, aby ona jednak zachowała wolny rynek w Polsce.

Część posłów wyraziła  nadzieję, że uchwalana zmiana w ustawie szybko przejdzie do procedowania jej ponownej nowelizacji.

Poprawka nr 109 zmierza do tego, aby w przypadku gdy rada gminy postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta był obowiązany zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów. 
 
W związku z tym, iż postanowiono, że umowy w sprawie zamówienia na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawierane będą w trybie zamówień publicznych, do których zastosowanie znajdzie ustawa PZP, żadnej wartości normatywnej nie ma przepis podkreślający, że do takich umów znajdzie zastosowanie ustawa PZP. Nie budzi wątpliwości, że ustawa ta jest ustawą podstawową dla dziedziny stosunków społecznych jaką są zamówienia publiczne i w związku z tym, jako taka, będzie stosowana do wszystkich zamówień publicznych, chyba że ustawodawca wyłączy przedmiotowo albo podmiotowo określone zamówienia z jej reżimu
 
W dniu 22 czerwca Sejm przyjął poprawkę. Głosowało 420 posłów. Większość bezwzględna wynosi 211. Za przyjęciem poprawki głosowało 257 posłów, przeciw – 18, 145 wstrzymało się od głosowania. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.


Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska 8 komentarzy:

 1. A kiedy ustawa wejdzie w życie?

  OdpowiedzUsuń
 2. witam, Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Aby bowiem ustawa stała się obowiązującym prawem (weszła w życie) musi być w nim opublikowana, a następnie musi upłynąć określony termin, tzw. vacatio legis, czyli okres potrzebny do zapoznania się z nią przez obywateli i przygotowania do jej realizowania.

  Prezydent może jednak odmówić podpisania ustawy i z umotywowanym wnioskiem przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto ustawodawcze), co powoduje, że zajmie się nią ponownie Sejm (ale już nie Senat). Nie ma on jednak na tym etapie możliwości wnoszenia nowych poprawek.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 5. Praktycznie martwy przepis "in-house". Ciężko będzie wykazać przesłanki do zastosowania.
  Forum zamówienia publiczne

  OdpowiedzUsuń
 6. Pytanie. Czy jeśli ktoś ogłosi przetarg zaraz po podpisaniu Prezydenta to może go prowadzić zgodnie ze starą ustawą ? Ile ma czasu po podpisaniu Prezydenta czy 14 dni? Zaznaczę że przetarg jest poniżej progów unijnych.

  OdpowiedzUsuń
 7. Anonimowy > Może do środy 27.07.2016r włącznie

  OdpowiedzUsuń