piątek, 3 czerwca 2016

Senat poparł część poprawek do noweli prawa zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy o zamówieniach publicznych wdraża do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Tempo prac nad wprowadzeniem ustawy w życie jest bardzo istotne, gdyż dotyczy ogromnej liczby zamówień publicznych, które dofinansowywane są z dotacji unijnych.


Przypomnijmy, że obecnie obowiązujące przepisy nie są zgodne z niektórymi regulacjami unijnymi, co może skutkować brakiem refundacji kosztów kwalifikowanych inwestycji dotowanej przez Unię Europejską. Dyrektywa unijna z 26 lutego 2014 roku zmienia w zasadniczy sposób przeprowadzanie przetargów. Z tego powodu kilka dni temu Ministerstwo Rozwoju wysłało do samorządów pismo, w którym prosiło o wstrzymanie rozstrzygania przetargów na inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych. Resort radził, by rozpisane przetargi rozstrzygane były dopiero po wejściu nowej ustawy o zamówieniach publicznych. 

Izba ma się zająć nowelą w przyszłym tygodniu. 

Retransmisja z posiedzenia Komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  dostępna jest na stronie Senatu pod adresem: http://senat.atmitv.pl/senat-console/archival-transmissions/item/9KGNI291
 

Izabela Domitrz

3 komentarze:

 1. Czy taka zmiana będzie na korzyść osób prowadzących własną działalność gospodarczą? Co zmieni się po wprowadzeniu ustawy?

  OdpowiedzUsuń
 2. Projektowane zmiany mają min. na celu zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom. Zmiany w tym względzie dotyczą min.
  1. ułatwieniu udzielania zamówień w częściach,
  2. wprowadzeniu maksymalnych możliwych do zastosowania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny przychód – maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia);
  3. wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie zmiany umów o zamówienia publiczne – nowe przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych oraz wypowiedzenia umowy;
  4. uproszczenie procedur udzielania zamówień społecznych oraz na niektóre inne usługi (np. prawne, hotelarskie, gastronomiczne, kulturalne, zdrowotne) np. przez podwyższenie progu kwotowego, od którego będzie istniał obowiązek przestrzegania przepisów ustawy pzp

  OdpowiedzUsuń
 3. W komunikacie MR nie chodziło o to aby rozpisane przetargi rozstrzygać po nowelizacji, tylko żeby wstrzymywać się z ogłaszaniem nowych. Skoro już ktoś rozpoczął procedurę w starym stanie prawnym to wejście nowej ustawy w jego przypadku niczego już nie zmieni.

  OdpowiedzUsuń