czwartek, 2 czerwca 2016

Stanowisko Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie zamówień in-house w projekcie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dzień przed posiedzeniem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezydium Rady Dialogu Społecznego wystosowało pismo do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, w którym wnosi o przeanalizowanie skutków wprowadzenia przepisów regulujących zamówienia in-house. Rada Dialogu postuluje również o przeniesienie ich procedowania do czasu prac nad nowym prawem zamówień publicznych. 

 
Zadaniem powołanej na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Rady, jest min. prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. W jej skład wchodzą min. przedstawiciele pracowników- związki zawodowe, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele strony rządowej.

W piśmie wystosowanym do Senatu, Rada Dialogu Społecznego zarzuca stronie rządowej, że przy pracach nad ustawą Prawo zamówień publicznych nie uwzględniła licznych wątpliwości partnerów społecznych w kwestii usług in-house, co jej zdaniem wpłynie negatywnie na wszystkich uczestników sektora zamówień publicznych.

Rada Dialogu argumentuje swoje stanowisko stratami spowodowanymi niedopracowanymi przepisami ustawy, które poniosą przede wszystkim firmy oraz ich pracownicy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujące polski rodzinny, kapitał. Według Rady zachwiana zostanie konkurencja pomiędzy spółkami samorządowymi a prywatnymi firmami na rynku usług dla ludności. Szacuje, że wprowadzenie usług in-house w proponowanym kształcie spowoduje, iż poza kontrolą społeczną może znaleźć się nawet 30 mld zł środków pochodzących z podatków mieszkańców gmin.

Izabela Domitrz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz