wtorek, 30 sierpnia 2016

Przystąpienie Mołdawii do GPA

W dniu 14 czerwca 2016 r. Mołdawia złożyła w Sekretariacie WTO dokumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (dalej Porozumienie GPA, ang. Government Procurement Agreement). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Mołdawii w dniu 14 lipca 2016 r.

W rezultacie przystąpienia Mołdawii do GPA, instytucje zamawiające państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, mają obowiązek przyznania wykonawcom, robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Mołdawii, w zakresie zamówień klasycznych i sektorowych, traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane wykonawcom robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Unii.

Z drugiej zaś strony, przystąpienie Mołdawii do GPA zapewnia wykonawcom, towarom, robotom budowlanym i usługom z Unii Europejskiej, w tym z Polski, gwarancje dostępu do mołdawskiego rynku zamówień publicznych, na zasadach określonych w GPA, w tym w zakresie zamówień określonych w załączniku Mołdawii do Dodatku I do GPA.

Obecnie obowiązujące zrewidowane plurilateralne Porozumienie GPA, zawarte w ramach WTO weszło w życie dla Unii Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2014 r. Porozumienie GPA określa zasady i zakres wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych sygnatariuszy tego Porozumienia. Po przystąpieniu Mołdawii, Porozumienie GPA liczy obecnie 46 członków, w tym 28 państwa UE.

źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz