środa, 28 września 2016

Czy zamawiający, który dzieli zamówienie na mniej części niż jest to możliwe, narusza przepisy ustawy Pzp?

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.
Decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

Ustawodawca europejski (art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej, która ma odzwierciedlenie we wspomnianym art. 96 ust. 1 pkt 11 Ustawy prawo zamówień publicznych) za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. 

Prawidłowość postępowania zamawiającego, który nie dokonał podziału zamówienia na tyle części, na ile jest to potencjalnie możliwe, oceniana musi być każdorazowo przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

1 komentarz:

  1. Nasz Ustawodawca chyba wyszedł o jeden most za daleko.... jak mam uzasadnić brak podziału zamówienia na części przy robocie budowlanej z 200 000 zł? jakaś paranoja, przecież takie zamówienie jest do realizacji dla wykonawcy z sektora MŚP. Ustawodawcy Unijnemu chyba chodziło o roboty/ usługi/ dostawy udzielane na rynku unijnym :)

    OdpowiedzUsuń