wtorek, 6 września 2016

Zamówienia publiczne- obowiązkowe nowe E-faktury od 2018 roku

Projekt opracowywanej ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających zamówień publicznych. W projektowanej ustawie będą ustalone zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych. Zakłada się wejście w życie ustawy z dniem 26 stycznia 2018 r., z vacatio legis do dnia 26 listopada 2018 r.
 
  Aktualnie w obrocie nie ma jednolitych wzorców przesyłania faktur elektronicznych. W praktyce sprowadza się to do przesyłania faktur zapisanych w jednym z referencyjnych formatów komputerowych na skrzynkę mailową odbiorcy, bądź budowania portali internetowych służących do pobrania pliku z fakturą przez odbiorcę. Wymienione sposoby, choć najszerzej stosowane i wygodne dla uczestników fakturowania, nie zapewniają pełnego zautomatyzowania obiegu dokumentów oraz automatycznego przetwarzania dokumentów przez systemy informatyczne odbiorcy. Chociażby ze względu na to, że w świetle aktualnego stanu prawnego przesyłanie e-faktur wymaga wprost akceptacji odbiorcy (art. 106n ustawy o VAT oraz art. 232 dyrektywy 2006/112/WE), w tym także zamawiających z sektora finansów publicznych. Potrzebna jest zatem możliwość stworzenia warunków prawnych w zamówieniach publicznych, które zapewnią interoperacyjność fakturowania elektronicznego, stąd w ustawie, która będzie opracowana, zakłada się wprowadzenie definicji ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
Definicja ustrukturyzowanej faktury elektronicznej będzie odwoływała się do normy europejskiej, która będzie posiadała wykaz składników faktury oraz wykaz możliwych komputerowych formatów nowych faktur. Termin publikacji normy europejskiej faktury i krótkiej listy standardów, które stanowią techniczną podstawę realizacji projektu ustawy zgodnie z dyrektywą przypadnie w maju 2017 r.
Obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych będzie dotyczył także realizacji umów zawartych w ramach zamówień publicznych przed terminem transpozycji dyrektywy 2014/55/UE, a wystawionych w terminie lub po terminie wspomnianej transpozycji.
Przyjmuje się, że wejście w życie obowiązku wystawiania przez wykonawców, związanych z realizacją zamówień publicznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powinien być podzielony na dwa okresy.
Planuje się wejście obowiązku odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla zamawiających od dnia 26 listopada 2018 r., a dla wykonawców obowiązku ich wystawiania od dnia 1 listopada 2020 r. Przewidywane terminy wejścia przepisów w życie pozwolą na stopniowe dostosowanie się adresatów ustawy do zmian.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska
 

1 komentarz:

  1. Super, że coś takiego zostaje wprowadzone. Większość firm już od dawna korzysta z faktur elektronicznych, dobrze że państwo korzysta z ich doświadczeń. Będzie to też miało na pewno pozytywny wpływ na budżet.

    OdpowiedzUsuń