piątek, 21 października 2016

KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH edycja 201610 października 2016 r., po raz ósmy rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XI FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH.
Kryształy Przetargów Publicznych to sposób na promowanie tak zwanych dobrych praktyk w zamówieniach publicznych. Wybierając laureatów, 

Kapituła Nagrody rzetelnie bada przedstawiony przez kandydatów materiał i zwraca uwagę na cały przebieg postępowania przetargowego – od chwili jego ogłoszenia przez wybór oferty najkorzystniejszej, aż do realizacji przedsięwzięcia w zgodzie z prawem i poszanowaniem środków publicznych. Dlatego Nagrody otrzymują nie tylko duże i odważne inwestycje, ale także niewielkie zadania, które w pełni odpowiadają aktualnym potrzebom lokalnych społeczności – mówiła w trakcie uroczystej Gali Kryształów Elżbieta Sobczuk, redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”, organizatora nagrody.

Patronat honorowy nad VIII edycją Kryształów Przetargów Publicznych objęły następujące instytucje: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Patronat medialny nad nagrodą sprawowały: Grupa Biznes Polska i miesięcznik „Finanse Publiczne”.

W tegorocznej edycji zgłaszane były realizacje zakończone między 1 sierpnia 2015 r. a 31 lipca 2016 r. O wyborze zwycięzców, spośród 187 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Kapitule przewodniczyła Ewa Wiktorowska – prezes OSKZP, a wśród pozostałych członków znaleźli się: mec. Zbigniew Pawlak, dr Włodzimierz Dzierżanowski, prof. Andrzej Panasiuk , adw. Grzegorz Mazurek i redaktor Elżbieta Sobczuk.

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

KATEGORIA I

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2016 dla Zamawiającego otrzymała:

Gmina Czeremcha

za: budowę gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2016 dla Wykonawcy otrzymała firma:

Caldoris Polska Sp. z o.o.

za: budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma:

ZRUO Sp. z o.o.

za: modernizację jednostki pływającej – statku pożarniczego STRAŻAK-6

KATEGORIA II

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2016 dla Zamawiającego otrzymał:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

za: rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie

Gdańsk, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2016 dla Wykonawcy otrzymała firma:

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

za: modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Bydgoszczy

KATEGORIA III

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2016 dla Zamawiającego otrzymały:

Polskie Koleje Państwowe S.A.

za: wykonanie robót budowlano-montażowych dla realizacji zadania inwestycyjnego – budowy

zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2016 dla Wykonawcy otrzymała firma:

Krisbud Sp. z o.o.

za: Świat Idealny – Ogród Polisensoryczny przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała:

Akademia Sztuki w Szczecinie

za: Akademia Zmienia Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych

KATEGORIA IV

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2016 dla Zamawiającego otrzymał:

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

za: rozbudowę i modernizację budynków szpitala

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma:

NEWIND Sp. z o.o.

za: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawę oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”

W imieniu organizatora Nagrody składamy serdeczne gratulacje laureatom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej, dziewiątej edycji Kryształów Przetargów Publicznych.

Dodatkowych informacji udziela:

Łukasz Kulewski

Koordynator projektu

tel.: 71 797 48 04

e-mail: nagroda@przetargipubliczne.pl

WWW: nagroda.przetargipubliczne.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz