poniedziałek, 24 października 2016

Zamówienia publiczne - System e-Certis

System informacyjny e-Certis to swojego rodzaju przewodnik po dokumentach i zaświadczeniach, jakie wymagane są od firm biorących udział w przetargach o zamówienia publiczne we wszystkich krajach UE.
 
e-Certis dostępny jest w 23 językach urzędowych UE i pomaga przedsiębiorstwom w zorientowaniu się, jakich dokumentów i zaświadczeń potrzebują, by móc złożyć ofertę przetargową w dowolnym kraju w Europie oraz instytucjom zamawiającym w poszczególnych krajach w określeniu, jakich dokumentów muszą wymagać od oferentów – lub jakie dokumenty mogą uznawać.

System został stworzony w ramach wspólnej inicjatywy i udostępniony przez Komisję Europejską która nim zarządza. Informacje zawarte w bazie danych są przekazywane przez poszczególne władze krajowe i podlegają regularnej aktualizacji.

Z e-Certis warto skorzystać w przypadku firm które po raz pierwszy składają oferty przetargowe i nie znają jeszcze procedur przetargowych, nawet jeśli startują do przetargu w swoim własnym kraju, ponieważ w e-Certis opisane są w przystępny sposób rodzaje dokumentów, jakie z reguły należy przedłożyć, oraz ich treść. System jest niezbędny również w przypadku kiedy firma chce przystąpić do przetargu w innym kraju UE mogą być wymagane zaświadczenia, które nie mają dokładnych odpowiedników w rodzimym kraju. Instytucjom zamawiającym system e-Certis pozwoli upewnić się czy zgromadzone od oferentów dokumenty spełniają wymogi określone w specyfikacji.e-Certis dostępny jest na stronie http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=pl.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz