środa, 30 listopada 2016

Prawo zamówień publicznych: Koszty pracy – wpływ na wysokość ceny lub kosztu złożonej oferty w stosunku do rażąco niskiej ceny

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp obejmuje czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, przy czym katalog tych czynników jest otwarty. Jednym z tych czynników są koszty pracy które mogą stanowić istotną część składową ceny, a co za tym idzie mogą budzić wątpliwości zamawiającego ze względu na swoją szczególnie niską wartość.
 
Jednym z elementów oferty który może mieć wpływ na wysokość ceny lub kosztu, które mogą wydawać się rażąco niskie są koszty pracy. Z dniem 1 września 2016 r. ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) zmienił brzmienie art. 90 ust. Pkt 1 ustawy Pzp który wskazuje, że wykonawca udzielając wyjaśnień dotyczących kosztów pracy musi wskazać, że do ustalenia ceny oferty przyjął koszty pracy nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). Przepisy określające wysokość minimalnej stawki godzinowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Powyższy przepis dotyczy również kwestii wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. 
 
Szczególnym czynnikiem, który należy wyróżnić obok kosztów pracy, ze względu na możliwą wzajemną relację jest pomoc publiczna. Zamawiający mogą uzyskiwać dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. zm.). Wykonawca może uzasadnić niskie koszty pracy przyznaną pomocą publiczną, ale nie zamiarem ubiegania się o taką pomoc. Tylko w takim przypadku możliwe jest ustalenie ponoszenia kosztów pracy przez wykonawcę w stosunku do pracowników dla których dofinansowanie te jest przydzielane. Informacja ta jest niezbędna dla zamawiającego w procesie oceny czy cena lub koszt są rażąco niskie.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

2 komentarze:

  1. Pierwszy raz o tym słyszłę, dzięki za wpis.

    OdpowiedzUsuń
  2. Ustawa o ustaleniu minimalnych kosztów godzinowych za pracę jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pracodawcy będą musieli podwyższać pensję, ale za tym idą podwyżki związane z świadczonymi mi. in. usługami.

    OdpowiedzUsuń