środa, 28 grudnia 2016

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą przepisy dotyczące tzw. zamówień in-house

Dosłowna transpozycja postanowień unijnej dyrektywy zakładała, że zlecenia dawane spółkom komunalnym i państwowym przez kontrolujące je podmioty publiczne miały być wyłączone spod reżimu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Polska nie miała obowiązku dosłownego wdrożenia powyższego artykułu do porządku prawnego. Wskutek prac nad zmianą ustawy, możliwość bezprzetargowego udzielania zamówień będzie zapewniona nie przez wyłączenie obowiązku stosowania ustawy, ale przez możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
 
Nowelizacja wdraża do Prawa Zamówień Publicznych instytucję in house (możliwość udzielania zamówień instytucjom podległym), jednak z pewnymi ograniczeniami. Założenia mają zwiększyć przejrzystość tego typu zamówień oraz ograniczyć możliwość ich nadużywania.

Przykładowym ograniczeniem jest np. to że podmiot któremu zostanie udzielone zamówienie in house musi wykonywać 90% swojej działalności na rzecz zamawiającego, czy też wymóg zrealizowania zamówienia – jego kluczowych elementów przez wykonawcę który otrzymał zamówienie in house. Zakazuje się również udziału kapitału prywatnego w podmiotach kontrolowanych które realizują zamówienia (z pewnymi wyjątkami).

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz