wtorek, 3 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: poufne informacje w SIWZ


Tworząc Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępniali wykonawcom informacje, które były dla nich poufne i których rozpowszechnianie nie było dla nich korzystne, jednak z uwagi na wymagania przepisów konieczne. Szczególnie w branży IT SIWZ zawierały takie informacje. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016r. dała Zamawiającym możliwość objęcia pewnych informacji z SIWZ poufnością.
  

Podstawę do zastosowania takiego rozwiązania daje nam art. 37 ust.6 ustawy. Decyzja jakie będą to informacje należy do Zamawiającego, który taką informację zobowiązany jest przekazać wykonawcy. W związku z tym Zamawiający może podzielić SIWZ na część jawną i poufną i na stronie internetowej zamieścić tylko część jawną SIWZ.

Stosując takie rozwiązanie pamiętać należy jednak o tym by w SIWZ zawrzeć informację po pierwsze co jest objęte poufnością, po drugie jakie środki stosuje żeby zapewnić taką poufność oraz po trzecie zawrzeć informację jak można uzyskać dostęp do poufnych informacji. Ustawodawca nie precyzuje jakie środki może podjąć w tym zakresie wykonawca pozostawiając Zamawiającym dowolność. Oczywiście obowiązek udostępnienia tych informacji istotnych dla wykonawców w celu przygotowania oferty nadal pozostaje obowiązkiem Zamawiającego. Istotą tego rozwiązania jest ograniczenie kręgu osób, którym mają być udostępnione informacje tak by mieli do nich dostęp tylko wykonawcy, którzy mają przygotować ofertę.

Po niemal pół roku od wejścia w życie nowelizacji zauważyć daje się stosunkowo małe wykorzystanie przez Zamawiających tej możliwości. Być może wielu z nich wśród wielu zmian, które zostały wprowadzone uznało ją za drugoplanową. Niemniej jednak zapoznając się z SIWZ, gdzie zastosowano możliwość z art. 37 ust.6 ustawy w przeważającej części zauważa się zastosowanie wniosku o udostępnienie poufnych informacji z SIWZ kierowanych do Zamawiającego na jego adres mailowy. Jednocześnie wymagane jest podanie danych wykonawcy, który składa taki wniosek. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne, bo dzięki temu Zamawiający ma wiedzę kto chce uzyskać dane. Następnie dane te przekazywane są na adres mailowy wykonawcy, tak by mógł on stworzyć ofertę. Co do części SIWZ, która objęta jest poufnością tutaj wszystko uzależnione jest od przedmiotu zamówienia i jego specyfiki, bowiem od tego uzależnione jest to jakie informacje Zamawiający będzie zobowiązany udostępnić.
 
Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz