wtorek, 27 września 2011

Nieprawidłowości w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko


Celem badania było określenie obszarów, w których najczęściej występują nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a także wskazanie przyczyn powstawania nieprawidłowości. 

Zgodnie z wynikami badania, do najczęściej popełnianych błędów zostały zaliczone następujące naruszenia:
 • dzielenie zamówienia;
 • dyskryminacyjne kryteria wyboru oferentów;
 • nieuzasadniony tryb z wolnej ręki;
 • modyfikacje SIWZ bez zmiany ogłoszenia;
 • ograniczenia dla konsorcjów na etapie składania ofert;
 • ograniczenia podwykonawstwa;
 • wymóg posiadania sprzętu na etapie składania ofert;
 • posługiwanie się  znakami towarowymi bez dopuszczania produktów równoważnych;
 • niezgodne z dyrektywami UE terminy na składanie ofert;
 • zmiany o charakterze istotnym w warunkach zamówienia po podpisaniu umowy z wykonawcą.
Jako przyczynę popełniania błędów wskazano:
 • brak wcześniejszego doświadczenia zamawiającego oraz niewłaściwą wewnętrzną organizację pracy nad zamówieniem;
 • niewystarczającą staranność prowadzenia postępowania przez zamawiającego;
 • zbyt szybko zmieniające się przepisy prawne oraz wytyczne wydawane przez Instytucję Zarządzającą;
 • brak jednolitej interpretacji przepisów. 
Ponadto, w wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że przyczyną popełniania błędów może być również zbyt duża liczba organów, mających na gruncie prawa krajowego uprawnienia  do przeprowadzenia kontroli realizowanych zamówień publicznych, co w efekcie prowadzi niekiedy do skrajnie różnych interpretacji naruszeń i klasyfikacji ich wagi.

źródło: www.mos.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz