niedziela, 8 kwietnia 2012

Ujednolicenie europejskiego prawa zamówień publicznych

Komisja Europejska pod koniec zeszlego roku zaproponowała modernizację europejskiego prawa zamówień publicznych oraz uchwalenie nowej dyrektywy, tym razem w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego (a konkretnie koncesji). Tymczasem profesor Sue Arrowsmith, z The University of Nottingham, proponuje zamiast tworzenia nowych dyrektyw ujednolicenie prawa i zastąpienie istniejących regulacji jedną dyrektywą. Arrowsmith proponuje, aby jedna dyrektywa oparta była na zasadach dyrektywy 2004/17/WE.

Szczegóły tej propozycji oraz przewidywane korzyści można znaleźć pod tym adresem.

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz