piątek, 25 stycznia 2013

Kolejny nieudany przetarg na budowę stadionu Widzewa w PPP

Wczoraj o 12:00 upłynął termin zgłaszania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zaprojektowanie, budowę, współfinansowanie i eksploatację stadionu przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Urząd Miasta, nie zgłosił się żaden zainteresowany podmiot. Komentatorzy wskazują, że warunki przetargu były zbyt rygorystyczne. 


Powtarza się zatem sytuacja, z którą włodarze miasta i klubu piłkarskiego mieli do czynienia w poprzednim postępowaniu dotyczącym tego samego obiektu. W poprzednim przetargu, o którego ogłoszeniu informowaliśmy na blogu (link), chęć wykonania zamówienia zadeklarowało trzech potencjalnych wykonawców, jednak po przeprowadzeniu wstępnych rozmów, wszyscy wycofali się z projektu. Przyczyną były, jak wówczas informowano, nierealistyczne wymagania finansowe miasta. 

Pomimo porażki projektu w pierwszym podejściu, władze nie zdecydowały się zmodyfikować projektu w taki sposób, aby uczynić go wystarczająco atrakcyjnym dla potencjalnych partnerów prywatnych. Przyczyną braku zainteresowania przedsiębiorców może być też trudna sytuacja na rynku budowlanym, która zniechęca do podejmowania się prowadzenia inwestycji obarczonych nieznanym jeszcze w praktyce ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją dużych projektów w formule PPP. 

Link do ogłoszenia o zamówieniu, na które nie zdecydował się odpowiedzieć żaden z wykonawców.

Jan Jarosławski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz