sobota, 26 stycznia 2013

Opis przedmiotu zamówienia nie może nawet potencjalnie utrudniać konkurencji

W dniu 6 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej "KIO") podjęła uchwałę z której wynika, że jeśli opis przedmiotu zamówienia publicznego może choćby tylko potencjalnie utrudniać uczciwą konkurencję, jest on sprzeczny z prawem zamówień publicznych (sygn. akt KIO/KD 14/12). 


W omawianym przypadku "zamawiający powoływał się na zawarcie w siwz postanowienia, zgodnie z którym dopuszczał rozwiązania równoważne do wynikających ze szczegółowego opisu rozwiązań preferowanych. W tym kontekście KIO wskazała, że podanie w opisie przedmiotu zamówienia konkretnych rozwiązań technologicznych (konkretnego producenta) z jednoczesnym wskazaniem na dopuszczenie rozwiązań równoważnych jest możliwe wyłącznie wyjątkowo, tzn. kiedy w ogóle nie da się opisać przedmiotu zamówienia neutralnymi określeniami. Ponadto, z wywodu KIO można wywnioskować, że użycie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważny” nie wyklucza stwierdzenia utrudnienia uczciwej konkurencji, jeśli opis ewidentnie preferuje w sposób nieuzasadniony rozwiązanie określonego producenta, i to również w przypadku gdy ten producent lub jego znak towarowy itp. nie jest wskazany wprost." - czytamy na portalu eGospodarka.pl. 

źródło: Opis przedmiotu zamówienia publicznego a uczciwa konkurencja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz