poniedziałek, 18 marca 2013

Projekt nowelizacji dot. podwykonawstwa trafił do Sejmu


Jak informuje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 marca 2013 r. skierowano do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dot. podwykonawstwa).


Wprowadzenie proponowanych rozwiązań służyć ma:
 1. wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
 2. wyborowi wykonawców mających odpowiedni potencjał do realizacji zamówień publicznych,
 3. wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia,
 4. ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na etapie realizacji zamówień publicznych,
 5. zapewnieniu odpowiedniej jakości realizacji zamówień publicznych, przez powierzanie ich podwykonawcom dającym gwarancję prawidłowego wykonania podzlecanych robót.
Zdaniem UZP proponowane rozwiązania w sposób kompleksowy powinny przyczynić się do wzmocnienia mechanizmów nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zamówień publicznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem.

4 komentarze:

 1. Ciągłe nowelizacje wskazują na niedoskonałości ustawy pzp. Zastanawia mnie tylko jedno, co takiego się dzieje, że nowelizacja "goni" nowelizację (od wielu lat), a ustawa jest nadal niedoskonała.

  OdpowiedzUsuń
 2. a znasz jakąś " doskonałą" ustawę?

  OdpowiedzUsuń
 3. Doskonałość to kwestia względna. Myślę, że nie ma takiej ustawy, która byłaby jednocześnie doskonała z puntku widzenia zamawiającego i wykonawcy.

  OdpowiedzUsuń
 4. Problem tkwi w stosowaniu prawa i jego egzekwowaniu i dotyczy to nie tylko PZP. Stosowanie prawa to jest jednak proces który wymaga czasu i pewnego rodzaju dojrzałosci rynku.
  Co zaś tyczy PZP to w mojej ocenie prawo zamówień publicznych jest zbyt sfromalizowane. Niestety, jest to pochodna braku zaufania, a to w konsekwencji generuje "potrzebę" dość kazuistycznych regulacji i bardzo sformalizoanych. Zamknięty krąg, który wcale nie chroni przed korupcją czy zmowami.

  OdpowiedzUsuń