czwartek, 27 czerwca 2013

Udostępnianie doświadczenia a udział podmiotu trzeciego w wykonywaniu zamówienia

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 
W doktrynie i orzecznictwie panuje jednak rozbieżność, czy poleganie na potencjale podmiotu trzeciego musi wiązać się z jego bezpośrednim udziałem w realizacji zamówienia.


W jednym z najnowszych wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13) Izba stanęła na stanowisku, że udział podmiotu trzeciego jest konieczny. W wyroku czytamy - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia".
 
 


___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

2 komentarze:

  1. jednym słowem jest to powrót do poprzedniej linii orzeczniczej KIO prezentowanej gdy tylko weszły w życie przepisy odnośnie udziału podmiotu trzeciego. Osobiście popieram tą linie interpretacji gdyż w większości przypadków trudno jest udzielić potencjału w zakresie wiedzy i doświadczenia bez bezpośredniego udziału w wykonaniu zamówienia.

    OdpowiedzUsuń
  2. Thanks for sharing, nice post!

    Phục vụ cho nhu cầu vận chuyển container bằng đường bộ ngày càng lớn, vận chuyển xăng dầu bằng đường sắt và vận tải, gửi hàng hóa vận chuyển xe máy bắc nam bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng các toa xe chuyên dùng chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

    OdpowiedzUsuń