czwartek, 4 lipca 2013

Poleganie na wiedzy i doświadczeniu a udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia


Niedawno opisywaliśmy orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, w którym Izba wskazała, że doświadczenia nie da się użyczyć bez udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Podobnych orzeczeń można znaleźć jednak jeszcze więcej.


W najnowszym Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych możemy przeczytać fragment orzeczenia KIO z dnia 2 kwietnia 2013 r. (KIO 629/13), które idzie w tym samym kierunku.
 
W wyroku czytamy, że:

Istota wiedzy i doświadczenia wskazuje, że nie można tymi zasobami podzielić się z innym wykonawcą tylko w sferze  abstrakcyjnego zobowiązania bez jego zastosowania w praktyce. Bez zagwarantowania stosownego zaangażowania podmiotu udostępniającego swój zasób wiedz i doświadczenia przy realizacji zamówienia, czyni możliwość dysponowania potencjałem przez innego wykonawcę iluzoryczną. Zatem, samo przekazanie referencji z prawem do posłużenia się nimi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bez udziału podmiotu w wykonywaniu zamówienia, polega w istocie na użyczeniu referencji dla formalnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, czemu przeczy cel przepisu art. 26 ust. 2b Pzp.”.___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz