poniedziałek, 21 marca 2016

Zamówienia publiczne – MR szykuje ustawę o elektronicznym fakturowaniu

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Ustawa dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy. Nowe regulacje, zakładające nałożenie na instytucje publiczne obowiązku odbioru – przesłanych w formie elektronicznej – faktur od dostawców, mają wejść w życie w styczniu 2018 r.

Wdrożenie zmian wymusza unijna dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, która weszła w życie 27 maja 2014 r.
„Dyrektywa wprowadza obowiązek odbioru przez instytucje publiczne faktur od dostawców, przesłanych w postaci elektronicznej, spełniających wymagania normy europejskiej lub jednego z zalecanych przez Komisję standardów. Jednocześnie dyrektywa wprowadza pojęcie normy europejskiej, jako wzoru (standardu) faktury elektronicznej, która to norma wraz z listą zgodnych z nią standardów będą stanowiły listę referencyjną dla postaci faktur elektronicznych odbieranych przez instytucje publiczne” – czytamy w projekcie założeń nowej ustawy.
Zamawiająca strona (jednostka sektora finansów publicznych) zamówienia publicznego zostanie w efekcie zobowiązana do przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, czyli e-faktur w formie pozwalającej na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Po kolejnych dwóch latach w życie wejść ma również obowiązek wystawiania tego rodzaju e-faktur przez wykonawców zamówień publicznych.
Elektroniczne faktury będą musiały być zgodne z normą europejskiej faktury oraz listy standardów stanowiących podstawę projektu – norma europejska zostanie przedstawiona w maju 2017 r.


Czytaj więcej: http://www.podatki.biz/

2 komentarze:

  1. Bardzo ciekawa sprawa. Mam nadzieje, że nowa ustawa pomoże przedsiębiorcom, a nie uprzykrzy im pracę.

    OdpowiedzUsuń
  2. Ustawa powinna już dawno wejść w życie - coraz więcej osób korzysta z tej opcji fakturowania. Jest ona znacznie wygodniejsza i tańsza - szczególne dla małych przedsiębiorstw.

    OdpowiedzUsuń