czwartek, 19 maja 2016

Posłowie odrzucili poprawki ograniczające zakres in-house

W dniu 13 maja 2016 r. przez Sejm została  uchwalona ustawa o zamówieniach publicznych. W Senacie odbędą się dalsze prace legislacyjne. Ustawa wprowadza szereg zmian w prawie zamówień publicznych. Jedną z nich jest  wyłączenie obowiązku stosowania ustawy w przypadku „zamówień publicznych” zawieranych pomiędzy podmiotami sektora publicznego.

Nie została przyjęta przez posłów poprawka w sprawie in-house zgłoszona przez przedstawicieli  pracodawców i związków zawodowych. Ich zdaniem  właśnie wprowadzone przepisy ograniczą wolną konkurencję, zablokują rozwój polskich firm, spowodują zwolnienia, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do likwidacji prywatnego rynku usługowego w tych branżach. 
Uchwalona 13 maja 2016 r. przez Sejm Ustawa przewiduje, że podmiot zamawiający będzie mógł powierzyć określone zadania swojej "spółce-córce", gdy jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach. 
Za powyższym przepisem  opowiadały się samorządy chcące z wolnej ręki zlecać min.  wywóz śmieci swoim spółkom komunalnym. Wprowadzenie "in-house" argumentowali również zgodnością procedur z dyrektywami unijnymi oraz ekonomicznym aspektem. Według zwolenników "in-house" uniknięcie przetargów pozwala na racjonalne gospodarowanie mieniem komunalnym, oraz oszczędnościami, gdyż według nich usługa będzie tańsza w "spółkach- córkach" aniżeli w prywatnych firmach.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

1 komentarz:

  1. projekt ustawy nie zakłada wyłączenia stosowania ustawy w przypadku in-house. Ustawa zakłada stosowanie tryubu zamówienia z "wolnej ręki". Dyrektywa wyłącza stosowanie przepisów pzp.

    OdpowiedzUsuń