środa, 18 maja 2016

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.


Ustawa została uchwalona przez Sejm w brzmieniu określonym drukiem sejmowym nr 489  wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A.

Marszałek Sejmu skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie.

Linki do druków sejmowych znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Zamówień Publicznych  https://www.uzp.gov.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz