czwartek, 27 października 2016

Zamówienia publiczne- Uchwała nr 16 Rady Dialogu Społecznego

Stanowisko Rady Dialogu Społecznego w sprawie stosowania prawa korzystnego na rynku pracy w sektorze zamówień publicznych.
 
Rada Dialogu Społecznego wzywa zamawiających do zagwarantowania przy realizacji zamówień publicznych przestrzegania prawa pracy. Zobowiązuje do zatrudniania pracowników na umowę o pracę, tam gdzie realizowane będą czynności mające znamiona art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy.

Według Rady przywróci to uczciwa konkurencję na rynku i poprawi warunki świadczenia pracy przez osoby realizujące przetargi. Rada przypomina również, że art. 29 ust. 3A ustawy Prawo zamówień publicznych jest zgodny z zapisem Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, które wskazują na społeczny charakter zamówień publicznych oaz realizację przetargów w sposób gwarantujący efektywne wydatkowanie środków publicznych.

W związku z powyższym Rada Dialogu przypomniała, że zamawiający są zobowiązani wymagać od wykonawców zatrudniania osób realizujących zamówienie publiczne zatrudniania swoich pracowników na podstawie umowy o pracę zawsze gdy jest to uzasadnione rodzajem wykonywanych czynności. Zamawiający powinni określać w dokumentacji przetargowej wymóg zatrudnienia na umowę o pracę oraz czynności jakie będą wykonywane przy tej umowie.

Rada Dialogu Społecznego wezwała również zamawiających do przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych na podst art. 8 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw o koszty wynikające z zapisów ustawy w tym wzrost wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi wraz z pochodnymi naliczanymi od tych wynagrodzeń oraz dodatkami za pracę w porze nocnej.

Rada Dialogu Społecznego wezwała do ustalenia budżetu zamawiającego w kwestii realizacji zamówień publicznych tak, by w ramach ich realizacji zagwarantowana została możliwość przestrzegania obowiązującego prawa w kwestii zatrudniania pracowników na umowę o pracę, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

1 komentarz:

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    FadoExpress là một trong những top công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế hàng đầu chuyên vận chuyển, chuyển phát nhanh siêu tốc đi khắp thế giới, nổi bật là dịch vụ gửi hàng đi đài loan uy tín, giá rẻ

    OdpowiedzUsuń