środa, 7 grudnia 2011

KE ma zastrzeżenia do greckiego prawa zamówień publiczych

Komisja Europejska wyraziła swoje zaniepokojenie niezgodnością krajowych regulacji zagospodarowania przestrzennego Grecji z prawem unijnym. 

Chodzi o wyjątek w greckim prawie, który pozwala na użycie procedury negocjacji w tzw. przypadkach specjalnych (special nature), co nie wymaga od władz wyjaśniania podstaw takiej decyzji i pozwala na rezygnację z transparentnej i konkurencyjnej formy organizowania przetargu. Komisja ma wątpliwości, czy taka procedura jest zgodna z dyrektywami unijnymi dotyczącymi prawa zamówień publicznych (2004/18/EC). Grecja ma obecnie 2 miesiące na uargumentowanie swoich regulacji prawnych. Jeżeli Komisja Europejska nie uzna ich za uzasadnione, sprawa może trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Kwestia zamówień publicznych jest dla Komisji bardzo ważna, gdyż w tym systemie wydaje się każdego roku równowartość 17 proc. unijnego PKB.


Źródło zdjęcia: ec.europa.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz