sobota, 3 marca 2012

PKPP Lewiatan krytykuje propozycje UZP dot. podwykonawców

Propozycja, aby umożliwić zamawiającemu prawo żądania od wykonawcy nazw podwykonawców już w ofercie będzie oznaczała konieczność związania się z konkretnym podwykonawcą już na etapie składania oferty. To znacznie usztywni możliwości przygotowania oferty przez wykonawców. Takie ograniczenia będą szczególnie widoczne w czasie negocjacji, kiedy wykonawca będzie musiał rozmawiać nie tylko z zamawiającym, ale jednocześnie także z wyznaczonym już podwykonawcą. Będzie to ze szkodą także dla samych zamawiających - czytamy w komunikacie PKPP Lewiatan.

Zdaniem organizacji skutkiem wprowadzenia takich zmian będzie konieczność przeprowadzenia przez wykonawców swojego postępowania na wybór podwykonawcy a ze względu na krótkie terminy na składanie ofert, rzetelne wywiązanie się z tego obowiązku przez wykonawców będzie bardzo trudne. Dodatkowo wykonawca, który włączy do oferty podwykonawcę nie spełniającego wymagań zamawiającego narazi się na odrzucenie oferty, jako nie spełniającej warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

źródło: PKPP Lewiatan

* * * 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz