poniedziałek, 28 stycznia 2013

Konferencja o PPP w Krakowie

30 stycznia 2013 w Krakowie odbędzie się zorganizowana przez AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa) konferencja "Status Quo polskiego PPP a niemieckie doświadczenia".


Program konferencji przewiduje wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ambasady Niemiec, AHK Polska, Niemieckiego Ministerstwa Finansów, ÖPP Deutschland AG, Erbud SA, Strabag SA, Siemens Sp. z o.o., Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Banku PKO BP, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Szpitalu Powiatowego w Żywcu, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
Założeniem konferencji jest przedstawienie doświadczeń niemieckich na gruncie PPP. Można spodziewać się ciekawej i wysoce merytorycznej dyskusji z uwagi na ostatnie zwiększone wysiłki niemieckich władz dotyczące popularyzacji partnerstwa. Przykładem takiego działania było chociażby przygotowanie wzorcowej dokumentacji dotyczącej przedsięwzięć w sektorze oświetlenia ulicznego (dokumentacja w języku niemieckim), która następnie została przetłumaczona na język polski przez Platformę PPP (dokumentacja w języku polskim). ÖPP Deutschland, zajmująca się promocją i wsparciem projektów partnerskich, ma opinię kompetentnego doradcy - z pewnością warto posłuchać ich uwag w sprawie realizacji inwestycji na rynku niemieckim.
 
Drugim, niezwykle istotnym i w ostatnim czasie głośnym w Polsce tematem konferencji będzie kontrola projektów przez organy ochrony prawa i nadzoru.
 
 
Jan Jarosławski

* * *
 
 
 
Ten blog bierze udział w konkursie na BLOG ROKU 2012.
Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć Blog Prawa Zamówień Publicznych w tym konkursie mogą wysłać sms o treści B00231 na numer 7122.
Koszt SMS to jedynie 1,23 zł.

1 komentarz: