poniedziałek, 9 września 2013

Kryteria oceny ofert - bezpłatne szkolenie dla zamawiających

Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych, 24 września 2013 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie adresowane do zamawiających pt. „KRYTERIA OCENY OFERT”.

Szkolenie odbędzie się 24 września 2013 r. w godz. 1000 – 1300 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania przy ul. Pawiej 55 w Warszawie, aula wykładowa na IV piętrze.  Poprowadzi je p. dr Izabela Rzepkowska, naczelnik Wydziału Orzecznictwa,  Spraw Administracyjnych i Sądowych w Departamencie Prawnym UZP.
 
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu można dokonać poprzez wysłanie informacji zawierającej imię i nazwisko oraz nazwę instytucji uczestnika na adres szkolenia@uzp.gov.pl lub faks nr 22 458 77 00. W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli danej instytucji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
  1. Najniższa cena czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
  2. Dobór kryteriów oceny ofert.
  3. Metodologia dokonywania oceny ofert w odniesieniu do poszczególnych kryteriów.
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz