czwartek, 17 października 2013

Ustawa PZP: Co „poeta” miał na myśli?

APEXnet i Bloga Prawa Zamówień Publicznych zapraszają do udziału w XI Zjeździe Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych. Na spotkaniu zostaną omówione najbardziej newralgiczne zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W gronie ekspertów przedyskutujemy, co „poeta” miał na myśli, pisząc ustawę
 
Zapraszamy zarówno zamawiających, jak  i wykonawców

– w takim gronie dyskusja jest najbardziej owocna!

 

Warszawa – Hotel Lord, 21-22 listopada 2013

 

Uwaga! Przy zgłoszeniu do końca października podaj hasło „Blog PZP”

i skorzystaj z ceny promocyjnej.

 

W programie

DZIEŃ I

 

  1. Planowane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące podwykonawców, nauki i kultury

dyskusja plenarna:
Jerzy Czaban, Łukasz Czaban, Grzegorz Czaban

 

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
    Przepis art. 23 ust. 3 ustawy Pzp w orzecznictwie KIO i SO

ekspert: Łukasz Czaban

 

  1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnym

ekspert: Jerzy Czaban

 

DZIEŃ II

1.       Uzupełnianie dokumentów” po upływie terminu składania ofert
Co „poeta” miał na myśli w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

ekspert: Jerzy Czaban

 

  1. Problemy związane z udokumentowaniem i oceną spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

ekspert: Łukasz Czaban

 

  1. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty

ekspert: Grzegorz Czaban

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości

Bożena Jamka-Czyż

22 205 89 13


 


 


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz