poniedziałek, 2 grudnia 2013

Ustawa o poszkodowanych podwykonawcach do poprawki

Zniesione Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierowało do konsultacji projekt zmiany ustawy, która ma pomóc podwykonawcom firm, które zbankrutowały realizując zamówienia dla GDDKiA lub zeszły z placu budowy nie płacąc za usługi i dostawy. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego.


Trybunał zakwestionował kilka przepisów ustawy z 28 czerwca 2012 roku. Po rozpoznaniu wniosku prezydenta, TK uznał za niezgodne z konstytucją ograniczenie prawa dochodzenia należności tylko do małych i średnich przedsiębiorstw, co przewidywała ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorstw, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Więcej na ten temat na portalu RynekInfrastruktury.pl
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz